TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste
Tietosuojareksteri tehty 27.11.2018
Rekisterin pitäjä Ämmän Leipä Oy, Ämmänkatu 3 ,89600 Suomussalmi
puh 08-71158/08-711151
y tunnus 03038181-1
email. amman.leipa@co.inet.fi
www.ammanleipa.fi

Rekisterissämme käsitellään Ämmän Leipä Oy:n sekä Lounasravintola Herkkusuun asiakkaiden tietoja. Henkilötietojen käsittelyyn kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi, mm laskutus. Asiakkaan luovuttamat tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti, laskutus sekä tilaushistoria. Asiakastiedot on suojattu ja tallennettu Ämmän Leipä Oy:n järjestelmiin, joihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja niiden käyttöä valvotaan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU-alueen ulkopuolelle, vaan ne säilytetään ainoastaan Ämmän Leipä Oy:n rekistereissä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään henkilön pyynnöstä, tai ellei lainsäädäntö tai perintätoimet estä kyseisten tietojen poistamista.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Ämmän Leipä Oy:n käsittelemät tiedot, sekä vaatia tietojensa poistamista/korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty tietosuojakäytännön mukaisesti. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: amman.leipa@co.inet.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Ämmän Leipä Oy , Ämmänkatu 3 ,89600 Suomussalmi

Ämmän Leipä Oy

Ämmänkatu 3

89600 Suomussalmi

amman.leipa@co.inet.fi